επισεύω

ἐπισεύω (Α) [σεύω]
1. θέτω κάτι σε κίνηση εναντίον κάποιου, διεγείρω, παρορμώ («ἠέ τί μοι καὶ κῆτος ἐπισσεύῃ μέγα δαίμων ἐξ ἁλός», Ομ. Οδ.)
2. στέλνω, κατευθύνω
3. μέσ. ἐπισεύομαι
τρέχω βιαστικά προς το μέρος κάποιου («οἱ δ’ εἰς Πανθοΐδην ἀγαπήνορα Πουλυδάμαντα πάντες ἐπεσσεύοντο», Ομ. Ιλ.)
4. μέσ. α) (με εχθρ. σημ.) εφορμώ, σπεύδω εναντίον κάποιου, επιτίθεμαι («αὐτάρ ἔπειτ’ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἴσος», Ομ. Ιλ.)
β) (για ξαφνική φωτιά, νερό κ.λπ.) πέφτω με ορμή, ξεσπώ ξαφνικά («τό τε [πῡρ] ἐπεσσύμενον πόλιν... ἐξαίφνης φλεγέθει», Ομ. Οδ.)
γ) φρ. «θυμός μοι ἐπέσσυται» — επιθυμώ, τό ζητά η καρδιά μου» (Ομ. Ιλ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπεσσυμένων — ἐπισεύω put in motion perf part mid fem gen pl ἐπισεύω put in motion perf part mid masc/neut gen pl ἐπισεύω put in motion pres part mid fem gen pl ἐπισεύω put in motion pres part mid masc/neut gen pl ἐπισεύω put in motion perf part mp fem gen pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεσσύμενον — ἐπισεύω put in motion perf part mid masc acc sg ἐπισεύω put in motion perf part mid neut nom/voc/acc sg ἐπισεύω put in motion pres part mid masc acc sg ἐπισεύω put in motion pres part mid neut nom/voc/acc sg ἐπισεύω put in motion perf part mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισεύει — ἐπισεύω put in motion pres ind mp 2nd sg ἐπισεύω put in motion pres ind act 3rd sg ἐπισεύω put in motion aor subj act 3rd sg (epic) ἐπισεύω put in motion pres ind mp 2nd sg ἐπισεύω put in motion pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισσεύῃ — ἐπισεύω put in motion aor subj mid 2nd sg (epic) ἐπισεύω put in motion aor subj act 3rd sg (epic) ἐπισεύω put in motion pres subj mp 2nd sg ἐπισεύω put in motion pres ind mp 2nd sg ἐπισεύω put in motion pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεσσυμέναις — ἐπισεύω put in motion perf part mid fem dat pl ἐπισεύω put in motion pres part mid fem dat pl ἐπισεύω put in motion perf part mp fem dat pl ἐπισεύω put in motion perf part mp fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεσσυμένη — ἐπισεύω put in motion perf part mid fem nom/voc sg (attic epic ionic) ἐπισεύω put in motion pres part mid fem nom/voc sg (attic epic ionic) ἐπισεύω put in motion perf part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) ἐπισεύω put in motion perf part mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεσσυμένην — ἐπισεύω put in motion perf part mid fem acc sg (attic epic ionic) ἐπισεύω put in motion pres part mid fem acc sg (attic epic ionic) ἐπισεύω put in motion perf part mp fem acc sg (attic epic ionic) ἐπισεύω put in motion perf part mp fem acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεσσυμένης — ἐπισεύω put in motion perf part mid fem gen sg (attic epic ionic) ἐπισεύω put in motion pres part mid fem gen sg (attic epic ionic) ἐπισεύω put in motion perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) ἐπισεύω put in motion perf part mp fem gen sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεσσυμένοιο — ἐπισεύω put in motion perf part mid masc/neut gen sg (epic) ἐπισεύω put in motion pres part mid masc/neut gen sg (epic) ἐπισεύω put in motion perf part mp masc/neut gen sg (epic) ἐπισεύω put in motion perf part mp masc/neut gen sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεσσυμένοις — ἐπισεύω put in motion perf part mid masc/neut dat pl ἐπισεύω put in motion pres part mid masc/neut dat pl ἐπισεύω put in motion perf part mp masc/neut dat pl ἐπισεύω put in motion perf part mp masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.